Política de Privacitat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la LLei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es declara que SAt Ioga, amb domicili postal al C/ Mare de Déu de Montserrat, 44 de Granollers (amb codi Postal 08401), és l'entitat gestora del lloc web satioga.cat.

Els continguts d'aquest web (incloent, entre d'altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques) en qualsevol format, llenguatge de programació i forma de representació, així com també el nom del domini www.satioga.cat, són propietat de SAt ioga.

RESPONSABILITAT

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, i es compromet a acceptar i complir rigorosament els termes i condicions recollits en la present Política de Privacitat, així com també qualsevol altre disposició legal que fos d'aplicació. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquesta pot patir modificacions.

Els continguts d'aquest web no podran ser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats (ni total ni parcialment) sense el consentiment exprés i per escrit del titular del web:SAt ioga. L'incompliment d'aquesta consigna és una infracció castigada per la Legislació vigent.


SAt ioga no es fa responsable del contingut ni del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà de diferents enllaços que conté la nostra pàgina web. La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el lloc web, no essent aplicable per aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes pàgines es troben enllaçades pel lloc web satioga.cat. En qualsevol cas, SAt ioga es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut o enllaç que pogués contravenir a la legislació Nacional i Internacional, la moral o d'ordre públic, i a la comunicació de les autoritats competents del contingut en qüestió.

ÚS DE COOKIES

El web de SAt ioga pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina web). És una tècnica utilitzada habitualment a Internet per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Els cookies utilitzats en el lloc web tenen caràcter temporal, i la seva única finalitat és la de fer més eficaç la seva transmissió i desapareixen quan es finalitza la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran cookies per a recollir informació de caràcter personal.  

TRACTAMENT DE LES DADES

En el marc de la seva activitat, satioga.cat realitzarà un registre d'usuaris per tal d'enviar-los comunicacions electròniques mitjançant butlletins d'informació (newsletters), invitacions a cursos i activitats i enviament d'informació i promocions relacionades amb l'activitat professional.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment amb la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullin dels formularis del present web o que puguin ser facilitades per mitjà de la nostra adreça de correu electrònic, s'inclouran als fitxers de dades personals de SAt ioga, i seran tractades amb la màxima confidencialitat d'acord amb la normativa vigent.

Quan un usuari omple qualsevol dels formularis del web de SAt ioga amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament, o ens envia un missatge electrònic amb les dades personals, autoritza i consent expressament a SAt ioga a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades.

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que li pertoca) pot dirigir-se a SAt ioga, a l'adreça electrònica info@satioga.cat o a l'adreça postal C/ Mare de Deu de Montserrat, 44 -08401 Granollers.

POLÍTICA ANTI-SPAM

SAt ioga es declara completament en contra de l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i dels missatges "spam". Per aquest motiu, SAt ioga garanteix a l'Usuari que sota cap concepte les Dades Personals recollides en el web o rebudes per correu electrònic seran cedides, compartides, transferides ni venudes a tercers.

Per aquest mateix motiu, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que ocasioni a SAt ioga o a qualsevol tercer per omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades de tercers. 

Si tot i així algun usuari rep comunicacions de SAt ioga sense haver-se registrat o sense haver donat el consentiment exprés al registre anomenat, pot cancel·lar la subscripció a través de les vies que s'anuncien en aquesta pàgina web. A més, l'usuari es pot posar en contacte amb SAt ioga a través del formulari de contacte, tant per comunicar el que ha passat com per a sol·licitar l'eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema. 

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin canviant. En fer "clic" al botó "Enviar" (o equivalent) incorporat en els formularis, l'Usuari declara que la informació i les dades que ha facilitat són exactes i veraces.


Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o amb les activitats que s'hi desenvolupen, s'aplicarà la legislació espanyola, a la que es sotmetran de manera expressa totes les parts.