HORARIS:
DILLUNS:

De 18:00 a 19:30 => SHAKTI DANCE (amb la Gemma)

DIMARTS:

De 9:30 a 11:00 => IOGA KUNDALINI (amb la Maika)

De 18:30 a 20:00 => IOGA KUNDALINI (amb la Maika)

DIMECRES:

De 9:30 a 11:00 => IOGA KUNDALINI (amb la Maika)

De 17:30 a 18:30 => IOGA PER A NENS I NENES  (amb la Gemma)
De 18:45 a 19:45 => MEDITACIÓ (amb la Gemma)
De 20:00 a 21:30 => IOGA KUNDALINI (amb la Maika)

DIJOUS:

De 17:15 a 18:45 => IOGA EMBARÀS (amb la Maika)
De 19:00 a 20:30 => IOGA KUNDALINI (amb la Maika)


DIVENDRES:

De 19:30 a 21:00 => IOGA KUNDALINI (amb la Maika)

PRIMER DISSABTE DE MES:

De 7:00 a 9:30 => SADHANA (amb la Gemma o amb la Maika)